fbpx

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Via Twins No: 23

Çankaya/Ankara

10:00 - 18:30

6 Gün

Oyun Terapisi
Eğitim İçeriği

Çocukların yetişkinler gibi kendilerini ifade etmeleri kolay değildir. Oyun terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine oyun ve oyuncaklar aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir. Oyun terapisinin amacı çocuğun kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır. Çocuğun normal gelişimini etkileyen duygusal, davranışsal ve psikolojik problemleri ortadan kaldırmak ve problemin büyümesini önlemektir. Oyun terapisinin türleri, non-direktif (yönlendirilmemiş), kognitif (bilişsel davranışçı) ve Filial Terapidir. (anne-baba da dâhil olur) Seanslar yaklaşık 50 dakika sürmektedir. Ancak Filial Terapi 30 dk, 15–20 seans sürmektedir.

Oyun Terapisti: Eğitimli bir oyun terapisti çocuk ile empati kurar. Çocuğun kendini anlaşılmış ve kabul görmüş hissetmesine, kontrol hissi ve farkındalık kazanmasına uygun ortamı sağlar. Yönlendirilmiş çalışmalar hedefe yöneliktir. Oyun terapistinin sorumluluğu rehberlik yapmak ve yorumlamaktır. Terapist problemli davranışın yerine daha olumlu davranışların ve düşüncelerin geliştirilmesine yardımcı olur. Terapinin önemli unsurlarından biri ödüllendirmedir. Bu yolla çocuğa hangi davranışlarının uygun hangilerinin uygun olmadığı yönünde doğrudan mesaj verilir.

– Oyun Terapisti, çocuğu olduğu gibi kabul eder.
– Oyun Terapisti çocukla sıcak bir ilişki kurar.
– Terapist çocuğun duygularını ifade edebileceği uygun ortamı sağlar.
– Terapist çocuğun dışarı vurduğu duygulara karşı açıktır ve çocuğa içgörü kazandıracak şekilde ona geri yansıtır.
– Terapist çocuğa kendi problemlerini çözebilmesine fırsat verir ve yaptığı seçimlere saygı duyar. Değişime karşı yaptığı seçimlerin sorumluluğunu çocuğa verir.
– Terapist terapi sürecini hızlandıramaz, bu süreç zamanla gelişir.
– Terapist çocuğu yönlendirmez ve çocuğun çizdiği yolu takip eder.
– Terapist terapiyi sürdürebilmek için gerekli sınırları çizer. Oyun terapisini çocuk psikoterapistleri, psikiyatri hemşiresi, sosyal hizmet görevlileri, rehber ve psikolojik danışmanlar, psikologlar, sanat terapistleri kullanmaktadır.

Oyun terapisi hangi durumlarda, kimlere uygulanır?

-Oyun terapisi 3–11 yaş arası çocuklara uygundur.
-Aile içi şiddet gören çocuklara
-Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklara
-Hiperaktivite ve Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklara
-Duygusal, fiziksel ve cinsel tacize uğramış çocuklara
-Arkadaş edinmede güçlük çeken çocuklara
-Uygunsuz davranışlar sergileyen çocuklara,
-Konuşma bozukluğu olan çocuklara (kekemelik, tekrarlayıcı dil, bebek konuşması)
-Okulda zorbalık gören veya zorbalık yapan çocuklara
-Kaygı, korku ve fobileri olan çocuklara
-Boşanmış ailelerin çocuklarına
-Evlat edinilmiş veya terkedilmiş çocuklara
-Uyku bozukluğu ve kâbusları olan çocuklara
-Ders çalışma ve okuma problemi olan çocuklara
-İçe çekilmiş ve sürekli mutsuz olan çocuklara

Çocuklar oyun oynamayı severler. Yetişkinler kadar duygularını anlayabilme ve becerileri gelişmemiştir. Bu nedenle oyunla çocuklara deneyimlerini ve duygularını ifade etme fırsatı sunulduğundan iyileştirici özelliği vardır. Oyun terapisi çocukların; duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine zihinsel ve fiziksel düşüncelerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuklar oyun terapisi ile özgüvenlerini kazanmayı, işbirliği yapmayı, başkalarına saygı durmayı, sorumluluk almayı ve sorumluluklarını yerine getirmeyi, kendini korumayı, dikkatini toplamayı, problemlerine çözüm yolu bulmayı, öfkesini doğru yönlendirmeyi, kendini doğru ifade edebilmeyi, sosyal ilişkilerini güçlendirmeyi, korkularını yenmeyi, konuşma bozukluklarını düzeltmeyi öğrenirler. Çocuklar; oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda canlandırabilirler.

1. Çocukla iletişimde dikkat etmesi gereken bazı hususlar hakkında bilgi sahibi olması,
2. Oyunun önemini kavraması,
3. Oyun çeşitlerini ve özelliklerini kavrayarak, uygun oyunları seçmesi,
4. Çocuğun yaşına uygun oyun etkinlikleri planlaması,
5. Oyun için uygun ortamı hazırlaması,
6. Oyun içerisinde kullanılacak oyun araç-gereçlerini seçmesi,
7. Çocuğun yaşına uygun oyun etkinliklerini uygulaması, amaçlanmaktadır.

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Bu sertifika programı, toplamda 7 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Online eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 2 saat olacaktır.
 • Belge almaya hak kazanmak için eğitimi 90 (doksan) gün içinde tamamlamalısınız.
 • Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.
 • Psikologlar,
 • Psikolojik Danışmanlar,
 • Pedagoglar,
 • Sosyolog,
 • Sosyal Hizmetler,
 • Psikiyatrlar,
 • Çocuk Gelişim Uzmanları,
 • Özel eğitim Uzmanları,
 • Konuşma Terapistleri,
 • Duyu bütünleme Uzmanları,
 • Sosyal Hizmet Uzmanları,
 • Rehber Öğretmenler

ARAYIN