fbpx

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Via Twins No: 23

Çankaya/Ankara

10:00 - 18:30

6 Gün

Mikro Yazılım
Eğitim İçeriği

İyi bir finansçı olmak isteyen, finans sektöründe kariyer yapmak isteyen, ERP alanında çalışmak isteyen herkes için “muhasebe” olmazsa olmazdır. Bugün ise “muhasebe” kavramı artık “bilgisayarlı muhasebe” ile özdeşlemiş ve bu bağlamda Mikro Yazılım programları kurumsal şirketlerden KOBİ’lere kadar çok geniş ölçekte kullanılmaktadır. Her şirketin ama basit ama detaylı mutlaka bir muhasebe sistemi olmak zorundadır. Örneğin; tek kişilik şirketler dahi gelir gider takibini yapan, şirketin alışveriş işlemlerini kaydeden, banka süreçlerini yöneten vb. niteliklere sahip online muhasebe programlarını kullanıyor. Aslında yazılım sektörünün gelişiminden önce her esnafın borç alacak defteri, bir nevi kendi küçük muhasebe programıydı… Bu defterdeki bilgileri doğru takip eden, giren esnaflar günümüzde büyük işletmelere evrildi… Tek bir kişilik şirkette bile bu kadar önem arz eden muhasebe süreci, orta boy ve büyük işletmelerde elbette ki çok daha kritiktir. Benzetme yapmak gerekir ise muhasebe, bir nevi finansın mutfağıdır. Mikro Yazılım bilgisi ile bu mutfakta öğrenip sergileyebileceğiniz en güzel yemeklerden birisidir. Bu sertifika programı ile 105’i aşkın müşteriye sahip olan Mikro Yazılım’ın FI (Financial Accounting) Çözümler Danışmanı olma yolunda ilk ve önemli adımı atmış olacaksınız.

Neler öğreneceksiniz?

Mikro Yazılım FI (Financial Accounting) Çözümler Danışmanlığı, muhasebeden gelen verilerin birden fazla modülle entegre bir şekilde kaydedilerek saklanması, aynı zamanda da finansal veriler üzerinden planlama, kontrol ve stratejik kararlara alt yapı sağlayacak finansal raporların alınmasını sağlar. Muhasebe işlemlerini yönetebilme yetkinliğine sahip olacağınız danışmanlıktır. Danışmanlığınızla Mikro Yazılım kullanan işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve çok boyutlu analizler yapabilirsiniz. Kısacası, bu danışmanlık bir işletmenin tüm mali ve muhasebeleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Bu danışmanlık, finansal muhasebe alanında temel bilgi ve becerilere sahip olduğunuzu belgeler. Sertifika programı temel düzey ve 3 modüldeki eğitimlerden oluşmaktadır:

• Ön Muhasebe/Finans Uzmanlığı: İşletmelerdeki finansal süreçleri yönetebilir, mali tablo ve bütçeleri hazırlayabilir, finansal kaynakları etkin bir şekilde saptayarak analiz etme yetkinliklerine sahip olabilirsiniz. Mikro Yazılım kullanan bir işletmenin ön muhasebe işlemlerini planlama ve yürütmenin yanı sıra, mali işlemleriyle ilgili süreçlerini de yöneterek, analiz edebilirsiniz.

• İthalat-ihracat modülünü kullanan işletmeler için büyük önem arz eden lojistik çalışmalarını ve mal-hizmet sirkülasyonunu planlı olarak yürütebilme yetkinliğine kavuşabilirsiniz. Alacağınız sertifikayla ithalat ve ihracat yapan şirketler için kritik olan DİİB kapama, gümrük izin belgeleri vb. süreçlere hâkim olabilirsiniz. Kiralanabilir varlık yönetimiyle, iş makinesi ve ticari amaçlı kiralanabilecek tüm varlıkların kiralama, sözleşme takibi, periyodik faturalama gibi işlemlerini yönetecek yetkinliğe sahip olursunuz.

• Sistem Yönetimi ve Özelleştirilmiş Raporlama: Listeler ve form dizaynlarıyla raporlamalarınızı çok boyutlu ve derinlemesine analiz edebilecek yapıya getirebileceksiniz. Alacağınız sertifikayla; program kurulumundan kullanıcılara verilecek izinlere, veri tabanı aktarımından dönemsel işlemlere kadar Mikro Yazılım ürünlerini ayrıntılı bir şekilde kullanabilme becerisini sağlarsınız.

• Eğitim program;ı Temel Düzey Eğitim sonrasında 3 farklı uzmanlık alanı ile birlikte oluşturulmuştur.
• Tüm müfredat etkileşimli eğitim modüllerinden oluşmaktadır.
• Eğitimlere katılım için belirli gün veya saat sınırlaması yoktur.

• İşletme veya İktisat Bölümü Mezunları
• Endüstri Mühendisleri
• Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü Mezunları
• Finans Sektöründe Çalışanlar
• Üretim Yönetimi Alanında Çalışanlar
• Ön Muhasebe Personelleri

ARAYIN