fbpx

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Via Twins No: 23

Çankaya/Ankara

10:00 - 18:30

6 Gün

İlişki Danışmanlığı Eğitimi
Eğitim İçeriği

İnsan sosyal bir varlıktır ve bunun olağan bir sonucu olarak birlikte yaşama içgüdüsü içerisinde, ilişki kurmaya çalışır ve bu ilişkinin sonuçlarından biri olan aile adı verilen oluşumu meydana getirir. Bu oluşumunun sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilmesi için ilişki içerisindeki her bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal uyumlarının sağlanması gerekir. İlişki kurma adımını atan çiftlerin uyumu bu bağlamda düşünüldüğünde oldukça önemlidir. Bir bütünün parçalarını oluşturan çiftlerin bir ahenk içerisinde yaşamlarına devam edebilmeleri ileride oluşabilecek aile yapısının sağlamlığının göstergesidir. Bireylerin birbirine bağlılığı; yaşamdan zevk almalarını, bir bütünün parçası olma hissini, problem çözme becerilerini, kişisel gelişimlerini, öğrenme ve öğretme becerilerini olumlu yönde etkilemektedir.

Çiftler arasında gerçekleşen cinsel veya iletişimsel, herhangi bir sorun; düşünsel boyutta sorunu yokmuş gibi kabullenen, kendini o ilişkiye ait hissetmeyen, zorluklarla başa çıkmayı zevkli hale getiremeyen, problem çözme becerisi düşük, özgüveni düşük bir bireyin varlığı ile olumsuz sonuçların doğmasına sebep olabilir.

İlişki yapısını koruyabilmek için çiftler arasındaki ilişkinin birliktelik bağlarının sağlamlaştırılması gerekmektedir. İki bireyin ilişkisi ile başlayan bu yolculuğun büyüyerek ilerlemesi başta rastlanmayan sorunları karşılaşılan sorunlar haline getirir. Bu süreç boyunca tüm sorunlar sorun olarak algılanmalı ve çözüm odaklı yaklaşım ile hareket edilmelidir.

Çiftler arasındaki ilişkinin ve olası aile yapısının sağlam olabilmesi için her bireyin kendisinden beklenenin açık ve anlaşılır biçimde ifade edilmesi, bu beklentilerin bireyin fizyolojik ve psikolojik yapısının göz önünde bulundurularak oluşturulması gerekmektedir. Karşılıklı anlayış, ilişkinin yapısının sağlamlığını basamaklı olarak yükseltir. Bu eğitimin amacı; çiftler arasındaki çatışmaları ve sorunları çözmek için ılımlı bir ortam hazırlayacak danışmanlık birimleri oluşturmaktır. Bu yaklaşım ile bireyin sorunu, içinde bulunduğu ilişki sisteminden yola çıkılarak değerlendirilir. Birey sorunlu olarak tanımlanmaz, bunun yerine ilişki sisteminin sorunu tespit edilir. Tespitler sonucu hangi yolların izleneceği tespit edilir.

• Aile danışmanlığı eğitimi
• İlişki öncesi dönemde bireyin gelişimi\ gelişim psikolojisi
• İlişki içinde yaşanan iletişim problemler
• Çatışmalar
• Öfke yönetimi
• Boşanma süreçleri
• Flört ve aldatma problemleri
• Cinsel öykü alma\ cinsel işlev bozukluğu
• Cinsel terapide temel eğitim 1-2
• Erkek cinselliği
• Kadın cinselliği

Neler öğreneceksiniz?

Bu eğitim programında ilişki danışmanlığı alanında en çok kullanılan yöntemleri; kişilerin öncelikle birey olarak kendini tanımasını, partnerini tanımasını, ardından beraber çıkılacak yolu tanımasını, ilişkinin ayağına takılacak taşları önceden fark ederek yoldan kaldırmasını, ailenin sağlam temellerini oluştururken bireylerin kendisinden beklenenin açık ve anlaşılır biçimde ifade etmesini sağlamasını, birliktelikte yaşanan sorunlara tek bir suçlu aramak yerine soruna çözüm odaklı yaklaşılması gerektiğini öğreneceksiniz.

• Eğitim programı uzaktan eğitim(online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
• Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modulleri ve videolardan oluşmaktadır.
• 1.5 ay uzaktan eğitim + 16 saat yüz yüze uygulama eğitimi.
• Yüz yüze eğitim 2 gün uygulamalı olarak küçük gruplarla birebir yapılmaktadır.
• Eğitim süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.

ARAYIN