fbpx

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Via Twins No: 23

Çankaya/Ankara

10:00 - 18:30

6 Gün

Bilişim Hukuku
Eğitim İçeriği

İçerik Bilişim, bilişim bilimi ya da bilgisayar bilimi, bilgi ve hesaplamanın kuramsal temellerini ve bunların bilgisayar sistemlerinde uygulanabilmeleri sağlayan pratik teknikleri araştıran bir yapısal bilim dalı olarak tanımlanmaktadır.

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Kazanımlar Bilişim Hukuku Eğitimi;
• Bilişim, Bilişim Sistemleri ve İnternet
• Bilişim Hukuku Mevzuatına Genel Bakış
• Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin Kullanımı
• Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi
• Bilişim Teknolojileri ve Kullanımı
• Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin Kullanımı
• Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi
• Bilişim Hukukunun Türk Ceza Kanunu Bakımından Uygulaması
• Elektronik Haberleşme Kanunu
• Elektronik Ticaret Kanunu
• Sistemi Engelleme, bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu
• Bilişim Hukukunun Ceza Muhakemesi Kanunu Bakımından Uygulaması
• 5651 Sayılı Kanun Bağlamında İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi
• Türkiye’de İşlenen Bilişim Suçlarına Bakış
• Bilişim Hukukunun Uygulama Yönünden Değerlendirilmesi
• İnternet Ortaminda Işlenen Çocuk Cinsel Istismar Suçunun Değerlendirilmesi bölümlerinden oluşmaktadır. Eğitime katılarak eğitimin sağladığı kazanımlar aşağıda sunulmuştur:
• Avukatlar ve Hukukçular
• Bilgisayar Mühendisliği,
• Adli Bilişim Uzmanları
• Veri Analiz Uzmanı,
• Siber Güvenlik alanına ilgili kişileri,
• Eğitim basit internet kullanıcılarından profesyonel güvenlik uzmanlarına kadar geniş bir kitleye hitap etmektedir.

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
 • Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
 • Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
 • Bu sertifika programı, toplamda 7 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
 • Online eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 2 saat olacaktır.
 • Belge almaya hak kazanmak için eğitimi 90 (doksan) gün içinde tamamlamalısınız.
 • Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.
 • Bilgisayar Mühendisleri
 • Adli Bilişim Mühendisleri
 • Avukatlar ve Hukukçular
 • Elektrik-Elektronik Mühendisleri
 • Hukuk Fakültesi Öğrencileri
 • Bu Dalda Bilirkişilik Yapmak İsteyen Bilirkişiler

ARAYIN