fbpx

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Via Twins No: 23

Çankaya/Ankara

10:00 - 18:30

6 Gün

Adli Trafik Uzmanlığı Eğitimi
Trafik Bilirkişiliği nedir diye merak edenler için kısaca; kazanın meydana geliş biçimi, kazada tarafların ihlal, ihmal ve kusurlarını tespit eder ve tarafların kazaya etkileri derecesinde, sorumluklarının belirlenmesi sürecidir.

Eğer kazanın gerçekte nasıl meydana geldiği bilimsel yöntemle ortaya koyulamaz ise ilk düğme yanlış iliklenmiş olur. Bundan sonra adli, idari davalar ve sigorta ödemelerinde hep hata ve mağduriyetler yaşanacak demektir.

Adli Trafik Uzmanlığı Eğitimi bünyesinde 3 farklı eğitimi barındırmaktadır. Bu eğitimi alarak hem birbirlerinin tamamlayıcısı olan bir eğitimi almış olacak hem de birbirinden farklı üç uzmanlık alanına dahil olmuş olacaksınız. Adli Trafik Uzmanlığı eğitimini sadece trafik kazaları bilirkişiliği eğitimini barındırmayacaktır. Aslında bu eğitimi bir paket eğitim olarak düşünebilirsiniz. Adli Trafik Uzmanlığı çatısı altında Adli Trafik Bilirkişiliği Eğitimi, Adli Otomotiv Uzmanlığı Eğitimi, Adli Sigorta Uzmanlığı Eğitimini alarak tüm sebep sonuç ilişkilerinde oluşacak sorulara cevap verme şansını yakalamış olacaksınız.

Adli Trafik Bilirkişiliği Eğitimi: yaptığı çalışmalarla yetkili makamların adli, idari ve sigorta hukuku bakımından hakkaniyetli bir karar vermesinde referans olmaktadır.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin kaza meydana gelmektedir (2018 de 1.229.368 kaza, 2019 da 1.168.144 kaza, TÜİK) yani günlük ortalama 3.424 kaza meydana gelmektedir.

Her gün yaşanan bu kazalar can ve mal güvenliğimizi tehdit etmekte, yargılama bakımından binlerce mağduriyet yaşanma ihtimalini de yaşamımıza katmaktadır. Bu durum alanında uzman bilirkişilere olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır.

Çoğu kazada ölüm ve yaralanma, araç mekaniği ve aracın yük yolcu kapasitesinin kural dışı kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda kaza nedenleri ile ölüm ve yaralanma nedenleri ayrı olabilmektedir. Adli birimlerce bu hatanın ayıklanması hayati öneme sahiptir.

Adli Otomotiv Uzmanlığı Eğitiminde: araç mekaniği ve hasar izleri yaralanma ve ölüm olayına etkileriyle ayrı ayrı irdelenerek kursiyerlerin bu alanda uzmanlaşması sağlanacaktır.

Hiç istenmemekle birlikte sigorta kapsamında suiistimaller yaşandığı bilinmektedir. Örneğin gerçekte kaza olmadığı halde kaza süsü verilerek yapılan araç hasarları veya sahte evraklarla yapılan ödemeler.

Adli Sigorta Uzmanlığı Eğitiminde: sigorta ödemelerinde kaza ve zararlı sonuç ile evrak incelemesi nasıl yapılacağı gösterilerek kursiyerin bu alanda da uzmanlaşması sağlanacaktır.

Bu eğitime katılan;

 • Trafik kazalarını tüm boyutlarıyla analiz ederek adli bakımdan nasıl raporlanacağını öğrenme fırsatını yakalamış olacaktır,
 • Sigortacıların, kazada mağduriyet yaşamışların danıştığı ilgi odağı olacaktır.
 • Bu yetiye sahip olmanızda Dinamik Misyon alanında akademik çalışma yapmış yurtiçi ve yurt dışında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmuş eğiticileri yanınızda olacaktır.

Alanlarında akademik çalışma yapmış, yurtiçi ve yurtdışında inceleme araştırmalarda bulunan, ülkemizde meydana gelen büyük kazaların aydınlatılmasında çalışmış tecrübe sahibi uzman eğiticilerimizden alacağınız eğitimle hep önde olacaksınız.

 • Adliyelerde bilirkişi olarak görev alabilirsiniz.
 • Sigorta şirketlerinde görev alabilirsiniz.
 • Trafik kaza danışmanlığı yapan şirketlerde iş bulabilirsiniz.
 • Araç filosu olan şirketlerde iş bulabilirsiniz.
 • İsteyen taraf ve avukatlara Bilimsel Mütalaa/Uzman Görüşü düzenleyebilirsiniz (CMK 67.Md. HMK 293.Md))
 • Kendi ofisinizi açarak danışmanlık verebilirsiniz.

İz de delilleri analiz ederek kazanın fiziki oluş şeklini ortaya çıkarmak. (Investigation and Reconstruction) bu AB ülkelerindeki trafik bilirkişilerinden istenen bir özelliktir. Bu eğitimle elde edeceğiniz bir kazanımdır.

Ayrıca katılımcılarımız; Bilirkişilik bakımından çok önemli olan;

 • Kazada ihlaller, ihmaller ve kusurların tespit edilmesi,
 • Kaza sebeplerini ile ölüm ve yaralanma sebeplerini ayrı ayrı ortaya koyabilmek,
 • Kaza analiz formülleri kullanarak, kaza öncesi ve çarpma anında hızları bulmak,
 • Kazanın öngörülebilip önlenebileceği durumlarını ortaya çıkarmak,
 • Kazanın meydana gelişinde tarafların etki dereceleri ile kusur derecelerini ortaya koyabilmek,
 • Takograf incelemesinden sürücü ve araç bilgilerini analiz edebilmek,
 • Araçların adli yönden nasıl ve hangi yöntemlerle irdeleneceğini,
 • Sigorta alanında ne tür suiistimallerin yapıldığını,
 • Trafik sistemindeki yeni bilgiler ve güvenli trafik ortamı tanımlamak gibi

Kaza analizi ve bilirkişilik bakımından çok değerli bilgilere sahip olma fırsatı sizinle olacak.

 • Avukatlar
 • Polis, Jandarma ve Muvazzaf askerler
 • Sürücü kursu sahipleri ve sürücü eğitimi verenler
 • Makine, inşat, otomotiv mühendisleri
 • Karayolları trafik birimlerinde çalışanlar
 • Belediyelerde trafik birimlerinde
 • Üniversite otomotiv bölümünde okuyan öğrenci ve öğretim görevlileri
 • Bilirkişi olacaklar ve aktif bilirkişilik yapanlar
 • Sigorta acenteleri ve çalışanları
 • Ön lisans ve Lisans mezunları
 • Kendini geliştirmek isteyerek ve ek gelir elde etmek isteyen herkes

 

26 DERS | 81.9 SAAT

1. Trafik Kazalarında Bilirkişilik
2. Trafik Kazası Temel Kavramlar
3. Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliğine Göre İhlaller, İhmaller ve Kusurların İrdelenmesi
4. Trafik Kazalarında İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereken Konular
5. Trafik Kazalarında İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereken Konular – 2
6. Adli Otomotiv
7. Adli Sigorta
8. Kaza Analizinde Kullanılan Formüller Öngörme ve Önleme Analizi
9. Motorlu Araçlar İçin Tasarlanan Sistemler
10. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik
11. Emniyet Kemeri
12. Hız Yönetimi
Adli Trafik Uzmanlığı Canlı Dersler
13. Trafik Kazalarında Bilirkişilik
14. Trafik Kazası Temel Kavramlar
15. Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliğine Göre İhlaller, İhmaller ve Kusurların İrdelenmesi – 1
16. Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliğine Göre İhlaller, İhmaller ve Kusurların İrdelenmesi – 2
17. Trafik Kazalarında İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereken Konular – 1
18. Trafik Kazalarında İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereken Konular – 2
19. Trafik Kazalarında İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereken Konular – 3
20. Trafik Kazalarında İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereken Konular – 4
21. Trafik Kazalarında İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereken Konular – 5
22. Trafik Kazalarında İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereken Konular – 6
23. Türlerine Göre Kazalara Giriş Görme – Tepki Analizi 1
24. Türlerine Göre Kazalara Giriş Görme – Tepki Analizi 2
25. Türlerine Göre Kazalara Giriş Görme – Tepki Analizi 3
26. Türlerine Göre Kazalara Giriş Görme – Tepki Analizi 4

1. BÖLÜM

Trafik Kazalarında

 • Bilirkişilik Bilirkişilik (….BK, 2918 KTK, …..CMK)
 • Bilirkişide aranan nitelikler Bilirkişinin yetkileri
 • Bilirkişinin yükümlülükleri

2. BÖLÜM

Trafik Kazası Temel Kavramlar (KTK – KTY – CMK )

 • Trafik kazası tanımı
 • Trafik kazası unsurları,
 • Yol unsuru,
 • Hareket unsuru,
 • Zarar unsuru,
 • İlliyet Bağı,
 • Taksir unsuru
 • Taksir
 • Bilinçli taksir
 • Olası kast
 • Kaza sayılan veya sayılmayan haller

3. BÖLÜM

Karayolları Trafik Kanununa/Yönetmeliğine Göre İhlaller, İhmaller ve Kusurların İrdelenmesi

 • KTK ve KTY göre Kazanın meydana gelişindeki ihlaller, ihmaller ve kusurların irdelenmesi
 • Karayolları trafik kanunu madde 46-84 arası
 • Karayolları trafik yönetmeliğinin madde 94-156 arası

4. BÖLÜM

Trafik Kazalarında İnceleme ve Araştırma Yapılması Gereken Konular

 • Kaza yeri inceleme prosedürü
 • Bilirkişilik bakımından kaza inceleme araştırma aşamaları
 • Kaza tespit tutanağı incelemesi
 • Tutanakta dikkatli incelenmesi gereken bölümler
 • Tutanağındaki kroki ve açıklamanın incelenmesi.
 • Kaza fotoğrafları ve videoların incelenmesi ve analizi.

Kazada İnceleme Ve Araştırıma Yapılması Gereken Konular

Kaza yerinin yasal düzenleme, altyapı ve mühendislik hataları bakımından irdelenmesi,

 • Kaza yerinde yol yapısı standartları, (eğim, dever, düşey kurp ve viraj vb) kaza ilişkisi
 • Yatay düşey trafik işaretleri standartları ve kaza ilişkisi
 • Yol yapım bakım alanlarındaki işaretlemenin tespiti ve kazaya etkileri
 • Altyapı ve mühendislik hataları ile Yol yüzeyinde sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen faktörlerin (Gizli buzlanma, çamur, su birikintisi, asfalt erimesi, mıcır, rögar kapakları vb) kaza ilişkisi.

Yol kullanıcıları bakımından irdeleme

 • Kazaya karışan sürücünün davranış hikâyesi.
 • Sürücünün fiziki bakımdan incelenmesi, (göz el, kol, bacak vb. bütünlüğü)
 • Sürücünün araç kullanma süreleri ve yorgunluk bakımından incelenmesi,
 • Sürücünün alkol – uyuşturucu ve uyku hissi verici ilaç etkisinde araç kullanımının varlığının tespiti ve kaza bakımından etkileri,
 • Kazalarda sürücünün kalp krizi, sara vb. şüpheli sağlık durumlarının araştırılması,
 • Yaya davranış hikâyesi ve yayanın fiziki bakımdan incelenmesi, (göz el, kol, bacak vb. bütünlüğü)
 • Gece kazalarında yaya kıyafeti özelliği ve görünürlük Kazalarda yolcu davranışları (hikâyesi)
 • Tanık beyanları ve ifade tutanaklarının değerlendirilmesi
 • Kazanın oluşumuna etkisi olan diğer taraflar.

Araç mekanik ve hasarları bakımından irdeleme

 • Konu, 5. Bölüm Adli Otomotiv kısmında işlenmiştir.

Kaza yeri ve çevresindeki diğer delil, iz, bulguların irdelenmesi,

 • Konu, 5. Bölüm Adli Otomotiv kısmında işlenmiştir
 • Lastik- fren izleri
 • Çizme, çizilme ve kazıma izleri
 • Döküntü ve enkaz izleri
 • Yüke ait izler Biyolojik izler
 • Kazazedeler üzerindeki izler İzlerin eşleştirilmesi
 • Çarpışma noktasının tespiti

5. BÖLÜM

Adli Otomotiv

 • Adli otomotiv nedir?
 • Adli araç muayenesi?
 • Araç hasarları bakımından irdeleme
 • Aracın Kaza öncesi muhtemel teknik ve mekanik arıza durumunun tespiti
 • Aracın Kaza sonrası teknik ve mekanik aksamlarının incelemeleri
 • Kaza sonrası araç üzerinde meydana gelen hasar izleri diğer bulguların incelenmesi,
 • Lastik incelemesi (üretim tarihi, kod, diş derinliği vb.) ve kaza ile ilişkisi
 • Araç ışıklarının incelenmesi ve ışık donanımı kaza ilişkisinin araştırılması
 • Araç fren sistemi incelemesi ve kaza ile ilişkisi
 • Sürücü görüş durumunu etkileyen durumların incelenmesi (ayna durumu, silecek, araç içi süslemeler vb.)
 • Araç Hızının Tespit Yöntemleri (Hız Göstergelerinin İncelenmesi, Takograf, MOBESE, EDS, CCTV)
 • Emniyet kemeri kullanımının tespiti,
 • Araç hasar şekillerinin incelenmesi ve kaza kilit anını tespiti,
 • Araca ait yük ve yakıtın incelenmesi
 • Araca ait belgeler ve kayıtlar (MOBESE kayıtları, izlediği güzergâh, terminal çıkış)
 • Kazaya karışmayan, ancak sebep olan araçların tespiti işlemleri ve incelenmesi

Büyük Araç (Kamyon, Çekici, Otobüs Gibi) Kazaları

 • Takoğraf çıktı analizi
 • Elektronik takoğraf
 • Analog (mekanik-elektromekanik) takoğraf
 • Dijital (sayısal) takoğraf çıktı analizleri

6. BÖLÜM

Meydana Gelişine Göre Kaza Türleri

 • Karşılıklı çarpışma
 • Arkadan çarpma
 • Yandan çarpma
 • Yan yana çarpışma
 • Duran araca çarpma
 • Zincirleme çarpışma
 • Çoklu çarpışma
 • Engel/cisim ile çarpışma
 • Yayaya çarpma
 • Hayvana çarpma
 • Devrilme, savrulma, takla atma
 • Yoldan çıkma
 • Araçtan insan düşmesi
 • Araçtan cisim düşmesi
 • Kavşak kazaları
 • Trafik ışıklı kavşak kazaları
 • Bölünmüş yol kavşak kazaları
 • Trafik işaret levhalı kavşak kazaları
 • Kontrolsüz kavşak kazaları
 • Büyük araç (kamyon, çekici, otobüs gibi) kazaları
 • Yaya Kazaları
 • Yaya yürüme hızları
 • Yolcu kazaları Motosiklet ve benzeri araç kazaları

7. BÖLÜM

Kaza Analizinde Kullanılan Formüller Öngörme ve Önleme Analizi

 • Hız bulma formülleri
 • Kamera kayıtlarından hız tespiti
 • Yaya kazaları analiz formülleri
 • Kazalarda öngörme önleme analizi

8. BÖLÜM

Adli Sigorta

 • Adli sigorta temel kavramlar
 • Adli sigortacılık kapsamındaki konular
 • Sigorta suiistimaller,
 • Ulaşım ve taşıma faaliyetleri sigortaları
 • Kara Araçları (Kasko) Kaza ve Nakliyat Sigortaları
 • Kara Araçları (Kasko) Sigortası
 • Kara Araçları Sorumluluk Sigortaları
 • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
 • Kaza Sigortaları
 • Oto kazaları
 • Nakliyat Branşı Sigortaları
 • Yangın ve Doğal Afet Sigortaları
 • Hırsızlık Sigortaları
 • Mühendislik Sigortaları
 • Hayat sigortaları
 • Emeklilik
 • Maluliyet
 • Sağlık sigortaları
 • Sigorta Suistimalleri, tespiti ve hukuki yönü,
 • Güvence hesabı
 • Sigortalı Tedavi Giderleri
 • Sigorta uyuşmazlıklarına adli tıp ve adli sigortacılık emsal yargı kararları

9. BÖLÜM

Kaza Yeri Fotoğrafla, Ölçüm ve Dokümantasyon

 • Kaza yeri keşifte fotoğraf çekme teknikleri
 • Kaza yeri ölçüm teknikleri,
 • Kaza videolarının analizi,
 • Kaza resimlerinin analizi
 • Kazanın yeniden yapılandırılması

10. BÖLÜM

 • Bilirkişi Raporu Düzenleme
 • Dosya üzerinden rapor düzenleme
 • Mahkeme talimatıyla rapor düzenleme (Örnek Doyalar Eşliğinde)
 • Asliye,
 • Hukuk,
 • Ağır ceza mahkemeleri,
 • İş ve ticaret mahkemeleri.
 • Trafik mahkemeleri
 • Ve diğer mahkemeler
 • Sigorta şirketleri nezdinde rapor düzenleme
 • Özel kurum ve kuruluşların taleplerine karşılık rapor düzenleme
 • Zarara uğramış tüm tarafların talepleri üzerine rapor düzenleme

Bilirkişi raporu düzenlerken kullanılan program ve yöntemler

 • ESD 3-4-5
 • Corel Draw çizim programı
 • Google Maps üzerinden kaza mahallinin analiz edilmesi ve fotoğraflarının alınması
 • Yandex Disk üzerinden alınan ekran görüntülerine göre çizim yapılması

11. BÖLÜM Kursiyerlerin Rapor Düzenlemesi

ARAYIN