fbpx

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Via Twins No: 23

Çankaya/Ankara

10:00 - 18:30

6 Gün

Adli Psikoloji Eğitimi
Uygulamalı Psikolojinin bir alt alanı olan Adli Psikolojiye olan ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. APA’nın (American Psychological Association) 2001 yılında Adli Psikolojiyi uygulamalı psikolojinin bir alt alanı olarak kabul etmesiyle birlikte birçok üniversitede adli psikoloji yüksek lisans ve doktora programları hızla açılmaya ve sistematik eğitim programları düzenlenmeye başlanmıştır.
Paralel olarak adli ve yasal sistemler içinde önemi gittikçe artan adli psikologlara olan ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle suç oranının artması, suçun çeşitlenmesi konuları yanı sıra velayet davaları, eşler arasındaki uyuşmazlıklar, hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları ve rehabilitasyon çalışmaları, madde bağımlılığı, ceza infaz kurumlarında intiharlar, mağdurun psikososyal rehabilitasyonu, suça sürüklenen çocuğun rehabilitasyonu ve çocuğun yüksek yararı… gibi yasal konulardaki artış bu alanda çalışacak olan psikologlara ihtiyacı da arttırmıştır. Ancak ülkemizde Adli Psikoloji eğitiminin üniversitelerde dahi istenilen düzeyde olmaması, bu alana yeterli sayıda mental sağlık profesyonellerini yetişmemesine neden olmakta, adli alanda çalışmak isteyen mental sağlık profesyonelleri de arzu ettikleri eğitime ulaşamamaktadırlar.
Bu eğitim sonrası Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan ceza infaz kurumlarında, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde, Aile ve Çocuk Mahkemelerinde çalışabilir, mahkemelerde bilirkişilik yapabilir, ayrıca adli popülasyona yönelik danışmanlık, psikoeğitim ve psikpterapi hizmetlerinde görev alabilirsiniz.
Bu eğitimle, adli psikoloji eğitimindeki bu boşluğu doldurmak ve adli alanda çalışacak olan mental sağlık profesyonellerine gerekli adli psikoloji eğitiminin verilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitimde adli psikolojinin temelleri ile adli psikologlar nerelerde, hangi alanlarda ve hangi popülasyonla çalışır? sorularına cevap bulmanıza yardımcı olacaktır.

• Devlet Memuru olan ve adli psikoloji eğitimini alan psikologlar ve diğer mental sağlık profesyonelleri, Adalet Bakanlığı’na bağlı Çocuk Mahkemelerinde ve Aile Mahkemelerinde çalışabilirler.
• Bilirkişilik Daire Başkanlığının istediği standartları yerine getirerek bilirkişilik yapabilirler.
• Suça sürüklenen çocuk ya da mağdur çocukların mahkemedeki ifade alımlarında uzman olarak katılabilir, görüş bildirirler.
• Devlet memuru olan ve adli psikoloji eğitimini alan psikologlar Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışabilir, Emniyet Genel Müdürlüklerine bağlı birimlerde uzman olarak çalışabilir, tutuklu-hükümlü eğitimi, salıverilme sonrası psikososyal müdahale çalışmaları ve tutuklu- hükümlülere yönelik rehabilitasyon çalışmalarında yetkinlik kazanıp bu çalışmalarda uzmanlaşabilirler.
• Suça sürüklenen çocuk ya da mağdur çocukların emniyetteki ifade alımlarında uzman bilirkişi olarak katılabilirler.
• Kendi danışmanlık merkezlerini açarak adli popülasyonda madde bağımlılığı, krize müdahale ve intihar vakalarına yönelik psikososyal müdahale çalışmalarını yapabilirler.
• Uzmanlaşmış bir adli psikoloji eğitimiyle alanlarına yönelik bilimsel araştırma yapma yetkinliği kazanırlar, üniversitelerin adli psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilme şanslarını arttırabilirler.
• Devlette çalışan adli psikolog eksikliğinden kaynaklı özel sektörde çalışan adli psikologlar devlet kurumlarıyla çeşitli anlaşmalar yaparak, devlet memuru olan psikologların verdiği hizmeti danışmanlık hizmeti gibi verebilirler.
• Alana yönelik bilimsel bilgilerini kullanma ve adli alanda uygulamaya yönelik bilimsel yetkinlik kazanırlar.

1. Adli Psikoloji Nedir ?
2. Dünya’da ve Türkiye’de Adli Psikoloji
3. Suçun Nedenleri ve Suça İlişkin Kuramlar
4. Suça Sürüklenen Çocuk ve Çocuk Suçluluğu Nedenleri
5. Ceza İnfaz Kurumlarında Adli Psikoloji ve Müdahaleleri
6. Denetimli Serbestlik Sisteminde Adli Psikoloji ve Adli Psikolojik Müdahaleler
7. Aile ve Çocuk Mahkemeleri
8. Suç Davranışı ve Psikopatoloji İlişkisi
9. Madde Bağımlılığı ve Yüksek Riskli Gruplarda Madde Bağımlılığı
10. Kadınlarda Madde Bağımlılığı ve Risk Faktörleri
11. Suç Popülasyonunda İntihar ve Krize Müdahale
12. Görüşme Teknikleri ve Suç Popülasyonuyla Bireysel Görüşme
Adli Psikoloji Online Dersler
13. Adli Psikoloji Nedir?
14. Dünya’da ve Türkiye’de Adli Psikoloji
15. Suçun Nedenleri ve Suça İlişkin Kuramlar

  • Üniversitelerin Psikoloji Bölümü Mezunları,
  • Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları,
  • Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık mezunları, bu bölümlerinin 4. Sınıf öğrencileri ve bu bölümlerden mezun mental sağlık profesyonelleri.
  • Adli Alanda Çalışan/Çalışmak İsteyen Psikologlar,
  • Sosyal Hizmet Uzmanları,
  • Sosyologlar,
  • Psikolojik Danışmanlar,
  • Öğretmenler,
  • Avukatlar ve Hukukçular

ARAYIN