fbpx

Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Via Twins No: 23

Çankaya/Ankara

10:00 - 18:30

6 Gün

Adli Belge İnceleme Eğitimi
Eğitim İçeriği

Adli belge inceleme eğitimi, yazı ve imza incelemesi dediğimiz grafolojik incelemenin yanında, nüfus cüzdanı, ehliyet, diploma, çek-senet gibi değerli belgelerde yapılan sahteciliklerin incelenerek tespiti ve raporlanmasını kapsamaktadır. 

Belge inceleme uzmanı, belgelerle ilgili gerçeklerin ortaya çıkarılması için çalışma ve araştırma yapma konusunda uzmanlaşmış kişidir. Belge “inceleme uzmanı”nın sadece el yazısı, daktilo yazısı ve printer çıktıları üzerinde uzmanlaşması yeterli değildir aynı zamanda sahtecilik, kağıt ve mürekkep analizi, tahrifatlı belgeler ve belge hazırlanmasında kullanılan tüm teknik cihaz ve yöntemler üzerinde de uzmanlaşması gerekir. Belge inceleme uzmanını sadece belgenin çeşitli unsurlarını tetkik etmek üzere uzmanlaşmış kişi olarak düşünmemek gerekir; bu kişi aynı zamanda elde ettiği bilgileri yorumlayabilmelidir.

Kriminoloji; suç olgusunun sebeplerini sosyal ve kişisel faktörler açısından inceleyen bir bilim dalıdır. Kriminalistik; delillerin, gerçeğin ve dolayısıyla suçlunun bulunmasına ve cezalandırılmasına yardım eder. Bu yönüyle suçu önleme ve caydırma vasıtasıdır. Uğraşı alanı adli tıptan daha geniştir. Çünkü konusu tüm suçların nasıl işlendiğini ortaya çıkarmaktır. Suçun işlenme şekli ve kullanılan vasıtalar suçlunun kişiliği ve suçun sebebi hakkında bilgi verir. Bu yönüyle kriminalistik kriminolojiye yardım eden bir bilim dalıdır.

Kaligrafi; güzel yazı yazma sanatıdır. 

Grafoloji; el yazısı ve imzaya bakarak kişinin karakter analizini yapar. 

Adli Belge İncelemesi; anlaşmazlık yaratan ve delil niteliği olan her türlü şüpheli doküman incelemesi yapmaktadır..

Eğitimimizin İçeriği

Tarihçe, Tanımlar ve Adli Belge Mevzuatı (Hukuki Durum), Grafolojiye Giriş, El Yazısında Ayırt Edici Unsurlar ve İnceleme, İmzada Ayırt Edici Unsurlar ve İnceleme, İmza Sahteciliği Yöntemleri, Aldatma Kabiliyeti, El Yazısı ve İmzayı Etkileyen Faktörler, Makina Yazıları ve Çoğaltma Yazıların İncelenmesi, Mukayese El Yazısı ve İmza Örneklerinin Alınması, Grafolojik İncelemede Mukayese, Belge İncelemeye Giriş, Belgenin Unsurları ve İnceleme, Güvenlikli Belge ve Unsurları, Belgede Sahtecilik ve Kullanılan Yöntemler, Kâğıt ve Taşıyıcı, Tahrifata Uğramış Belgelerin İncelenmesi, Mühür Damga ve Kaşe İncelemesi, Belgedeki Fotoğrafın İncelenmesi, Baskı İzi İncelemeleri, Çek-Senet Sahteciliği, Nüfus Cüzdanı Güvenlik Unsurları ve Sahtecilik, Ehliyet Güvenlik Unsurları ve Sahtecilik, Pasaport Güvenlik Unsurları ve İnceleme, Banknot Güvenlik Unsurları ve İnceleme, Adli Belge İnceleme Bilirkişiliği, Adli Belge İncelemesinde Kullanılan Cihazlar, Cihazlarla Uygulama, Raporlama ve UYAP’ a Rapor Yükleme

Değerli belgelerin sahte ya da bozulmuş/değiştirilmiş olup olmadığının tespiti,  ayrıca el yazısı ve imzanın aynı kişi tarafından, atılıp atılmadığını ortaya çıkartılması suistimallerin önlenmesi adli belge inceleme uzmanının işidir.

Ülkemizde çokça işlenen nitelikli sahtecilik dolandırıcılık suçlarının yaygınlığı, polis, jandarma ve adli tıp laboratuvarlarında mahkemelerden ve savcılıklardan gelen belge inceleme işlerine yetişilememesine sebep olmaktadır. Ayrıca mağduriyet yaşayan kişilerin inceleme yaptırabileceği özel laboratuvarların olmaması bu alanda oluşan özel bilirkişilik ihtiyacını öne çıkarmaktadır.

Eğitimin sonrasında temin edilebilecek el tipi inceleme cihazıyla özel bilirkişilik yapmaya imkan sağlamaktadır.

KOSGEB’in ARGE ve Girişimcilik programlarından da destek alınması mümkündür.  Mütaala yazabilir , bilirkişilik yapabilir ve kendi firmanızı kurarak danışmanlık hizmeti verebilirsiniz.

• Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
• Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
• Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
• Bu sertifika programı, toplamda 7 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
• Online eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 2 saat olacaktır.
• Belge almaya hak kazanmak için eğitimi 90 (doksan) gün içinde tamamlamalısınız.
• Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.

 • Avukatlar
 • Polis, Jandarma ve Muvazzaf Askerler
 • Mali müşavirler
 • Muhasebeciler
 • Noterler
 • Bankacılar
 • Sigorta Firmaları
 • GSM Operatörleri
 • Kendini Geliştirmek İsteyerek Ek Kazanç Elde Etmek İsteyen Herkes
 • Mühendisler
 • Bilirkişiler
 • Aktif Bilirkişilik Yapanlar
 • Ön lisans ve Lisans mezunları

ARAYIN